Varaus- ja peruutusehdot

Hotellin ja matkailijan velvollisuudet ja vastuut

OIKEUS VARAUSTEN MUUTTAMISEEN TAI PERUMISEEN

Hotelliasiakkaalla on oikeus siirtää tai perua vierailunsa ajankohtaa ilman lisämaksua viimeistään 24 tuntia ennen saapumista. Saapumisajankohta on saapumispäivänä kello 16.00. Myöhemmin varauksia ei enää voi siirtää tai perua, mutta lisävuorokausia voi edelleen varata, jos hotellissa on tilaa.
Varausten peruumisista tai muutoksista asiakkaan tulee olla yhteydessä hotelliin puhelimitse tai sähköpostitse. Perumisen yhteydessä maksu palautetaan tilauksessa käytetylle maksutavalle.

MATKUSTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Myyjää ja asiakasta sitova sopimus syntyy, kun (1) asiakas on suorittanut maksun varauksen yhteydessä ja (2) asiakas on saanut myyjältä vahvistuksen varauksesta. Asiakas tekee itse varaukset Internetissä osoitteessa www.kuusanka.fi tai välittäjän kautta, esim. booking.com. Tarvittaessa hotelli voi tehdä varauksen asiakkaan puolesta. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.
Varauksen tekijä sitoutuu syöttämään Hotelli Kuusangan varausjärjestelmään oikeat henkilötietonsa. Lisäksi kaikki yöpyjät ovat velvollisia täyttämään huoneissa olevat viranomaisille tarkoitetut matkustajakortit ja oikeilla tiedoilla sekä palauttamaan ne hotellin aulassa sijaitsevaan matkustajakorteille tarkoitettuun postilaatikkoon.
Avainkoodeja ei saa luovuttaa muille kuin samassa huoneessa yöpyville maksetuille asiakkaille. Vain rekisteröityneet vieraat saavat oleskella hotellissa klo 20 ja 09 välisenä aikana. Huoneet tulee luovuttaa klo 12.00 mennessä lähtöpäivänä. Hotelli ei vastaa huoneisiin tai hotellin yleisiin tiloihin jätetyistä tavaroista.
Hotellivieraiden on noudatettava hotellin järjestyssääntöjä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Hotellivieraat eivät saa häiritä käyttäytymisellään muita hotellivieraita tai hotellin läheisyydessä asuvia. Jos vieraat olennaisesti laiminlyövät velvollisuutensa, heidät voidaan poistaa hotellista, jolloin heillä ei ole oikeutta maksun palautukseen tai korvauksiin. Järjestyssääntöjen rikkomisesta aiheutuvat hälytys- ja muut kulut maksaa hälytyksen aiheuttaja tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö.
Aiheettomista yhteydenotoista jotka johtavat hälytyskäyntiin, sekä hotellivieraan omasta virheestä johtuneista hälytyskäynneistä perimme hälytyksen tehneeltä henkilöltä hälytyksestä aiheutuneet kulut (sis. hallinnolliset kulut) kokonaisuudessaan.
Hotellivieras (tai viime kädessä varausvaiheessa nimetty yhteyshenkilö) on vastuussa vahingoista, jotka hän aiheuttaa hotellille tai kolmansille osapuolille. Hotellivieras on velvollinen korvaamaan irtaimiston, jonka hän tahallaan tai huolimattomalla menettelyllään rikkoo tai luvattomasti vie hotellin tiloista. Tupakointi on kielletty huoneissa ja muissa hotellin sisätiloissa. Tupakointikiellon rikkomisesta aiheutuvat huolto-, ja siivouskulut maksaa aina kiellon rikkonut henkilö tai viime kädessä varauksen yhteyshenkilö. Lemmikkieläinten tuominen Hotelli Kuusankaan on kielletty.

HOTELLIN VELVOLLISUUDET JA VASTUU

Hotellihuoneet siivotaan asiakkaan vaihtuessa ja pitempiaikaisessa majoituksessa viikoittain.
Jos myyjä ei siitä riippumattomista syistä voi tarjota jo varattua ja maksettua huonetta, on myyjällä oikeus tarjota asiakkaalle vaihtoehtoista hotellimajoitusta paikkakunnalla. Muutoksista on ilmoitettava varauksen yhteyshenkilölle niin pian kuin mahdollista. Mikäli majoitus ei toteudu myyjän virheen johdosta, tai jos majoituksen laatu on todistettavasti alentunut merkittävästi myyjän tekemän virheen johdosta, asiakas on oikeutettu hyvityksiin tai enimmillään suoritetun varausmaksun palautukseen kokonaisuudessaan. Asiakkaan muita mahdollisia kuluja ei hyvitetä.
Hotellihuoneiden varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on tehtävä jo saapumispäivänä, jolloin myyjällä on mahdollisuus korjata virheet. Myyjä ei ole velvollinen hyvittämään asiakasta jälkikäteen tehdyistä huomautuksista. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Maksutavat